Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Obec Janík

Súčasnosť

SÚČASNOSŤ

Obec Janík leží 6 km juhozápadne od Moldavy nad Bodvou na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou, v nadmorskej výške 190 - 291 m.. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky ráz a borí sa s problémami väčšiny obcí na Slovensku.

Podnebie je mierne, vnútrozemné s priemernými ročnými teplotami 8,2 °C a priemerným ročným množstvom zrážok 643 mm. Pahorkatinná severná časť chotára prechádza na juhu do vrchoviny. Podklad tvoria treťohorné usadeniny. Má hnedozemné a nivné pôdy, úrodné, kukuričného typu. Nesúvislý les je v južnej časti, najmä na okraji chotára. Prevládajú duby, agáty a brezy, ojedinelé sú ihličnany. Hojné sú krovinaté porasty šípok a trniek. V potoku Kanyapta sa ani nie tak dávno vystytovali aj vydry. Rozšírené je ovocinárstvo, pestujú sa tu hlavne čerešne, marhule, slivky, jablone a orechy. V nemšej miere sa pestuje vínna réva, z ktorej hrozna sa dorába víno. 

Tri veľkopanstvá tu mali vlastné ovocné sady. Z pôvodných troch parkov sa zachovala len časť bývalého Sziklayho prírodného parku. Povyše obce je vodná nádrž Povodia Bodvy vybudovaná po roku 1980. Je rajom rybárov, lebo sa tu vyskytuje veľa rýb. Na brehoch sú porasty osiky a tŕstia

Zaujímavý je text k I. vojenskému zameraniu z rokov 1782-1784.

1./ Vzdialenosť obce od susedných obcí: Rešica (Reste) na 1 1/2, Kány 1 1/2, Žarnov (Sarno) 1 1/4, Peder 3/4, Budulov (Podolo) 3/4, Pamlin 2, Sz. Jacob 2 1/4

2./ Pevné stavby: jeden murovaný kostol.

3./ Kvalita vôd: Cez kanál, ktorý je dve siahy široký a dve stopy hlboký, nemožno prebrodiť. Potok je malý a bezvýznamný.

4./ lesy: Dubový les s vysokými kmeňmi je miešaný brezami. V močiari sa nachádzajú huštiny jelší a divokého konope.

5./ Lúky a močiare: Slatina, ktorá sa tiahne k Perínu (Pereny), je tristo siah široká a lemujú ju huštiny. Polia sa podobajú močiaru: nachádza sa tu dubovina.

6./ Kvalita všetkých ciest: Cesta z Perecsu (Berecske) do Budulova (Podolo) je dobrá. Cesta z Rešice (Reste) a Žarnova (Sarno) vedie pri močiari, v časoch dlhších dažďov je však neschopná. Ostatné miestne cesty sú dobré.

7./ Okolité vrchy: Leží pod stredne vysokom zalesnenom vrchu: bralo dominuje pravej strane dediny a jej okoliu.

TOPlist